اختراعات

عنوان اختراع

مالک/مالکین

مخترع/مخترعین

سال

تصفیه فاضلاب بیمارستان به روش بیوراکتور غشایی اسفنجی غوطه ور

یاسر واثقیان

یاسر واثقیان

96

چکش ایمنی هوشمند با قابلیت نصب در صندلی اتوبوس

سجاد محمدعلی و مسعود قنبری کاکاوندی و صادق امیری

سجاد محمدعلی و صادق امیری

95

نوشابه گازدار پروبیوتیک

شرکت روز نوش آدینه سهامی خاص و احسان صادقی و رضا محمدی

رضا محمدی و احسان صادقی

93

 دستگاه تصفیه آب آشامیدنی قابل حمل برای شرایط بحران و نامتعارف(پذیرش اولیه)  کیومرث شرفی  مسعود مرادی، کیومرث شرفی، مقداد پیرصاحب  

97

 حذف ترکیبات دارویی با استفاده از کربن فعال تهیه شده از ضایعات عکس-های رادیولوژی(تحت داوری)  مقداد پیرصاحب  مقداد پیرصاحب، یاسر واثقیان، مسعود مرادی  

97

 سنسور تشخیص یون نیترات در آب

(تحت داوری)

 مقداد پیرصاحب  مقداد پیرصاحب، یاسر واثقیان، مسعود مرادی  

97

 تولید کربن فعال ارزان قیمت با استفاده از سیاه دانه (Nigella Sativa)(تحت داوری)  مقداد پیرصاحب  مقداد پیرصاحب، یاسر واثقیان، مسعود مرادی  

97