دکتر مسعود مرادی

 دکتر مسعود مرادی

لینک سامانه علم سنجی

استادیار
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

 

 دکتر نظیر فتاحی

لینک به سامانه علم سنجی

استادیار

رشته تحصیلی: شیمی تجزیه

آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

 CV
 عکس 2

دکتر شاهین سلطانی

لینک سامانه علم سنجی

استادیار
رشته تحصیلی: سیاست گذاری سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  cv

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ ۱۳:۲۱