دکتر مسعود مرادی

 دکتر مسعود مرادی

لینک سامانه علم سنجی 

استادیار
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

 عکس 2

دکتر شاهین سلطانی

لینک سامانه علم سنجی

استادیار
رشته تحصیلی: سیاست گذاری سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  cv

لینک سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی 

دکتر مسعود مرادی

 


تاریخ بروزرسانی : ۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۲۹