معاون مرکز تحقیقات

نام و نام خانوادگی: دکتر مسعود مرادی

  مرتبه علمی:استادیار

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی: ph.D

 mahfooz60@gmail.com

شماره تماس:38281991 83 98+

لینک به سامانه علم سنجی

عکس

 آدرس پستی:

کرمانشاه-میدان ایثار-بلوار دولت آباد-جنب بیمارستان فارابی دانشکده بهداشت- مرکز تحقیقات عوامل محیطی تأثیرگذار بر سلامت   کد پستی6719851351