معاون مرکز تحقیقات

نام و نام خانوادگی: دکتر شاهین سلطانی

  مرتبه علمی:استادیار

رشته تحصیلی: سیاستگذاری سلامت
آخرین مدرک تحصیلی: ph.D

 

شماره تماس:37102026 83 98+

سامانه علم سنجی 
عکس 2

 

 

 آدرس پستی:

کرمانشاه-میدان ایثار-بلوار دولت آباد-جنب بیمارستان فارابی دانشکده بهداشت- مرکز تحقیقات عوامل محیطی تأثیرگذار بر سلامت   کد پستی6719851351