نام و نام خانوادگی: دکتر مسعود مرادی 

 مرتبه علمی:استادیار

رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

شماره تماس:37102026 83 98+

  رسانه جدید

   سامانه علم سنجی

 

آدرس پستی:

کرمانشاه-میدان ایثار-بلوار دولت آباد-جنب بیمارستان فارابی دانشکده بهداشت- مرکز تحقیقات عوامل محیطی تأثیرگذار بر سلامت  کد پستی6719851351