نام و نام خانوادگی: دکتر مجتبی لیمویی 

 مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

شماره تماس:38281991 83 98+

 mojtabalimoee@yahoo.com

  لینک به سامانه علم سنجی

رسانه جدید

آدرس پستی:

کرمانشاه-میدان ایثار-بلوار دولت آباد-جنب بیمارستان فارابی دانشکده بهداشت- مرکز تحقیقات عوامل محیطی تأثیرگذار بر سلامت  کد پستی6719851351