چشم انداز

بیانیه دور نمای مرکز   Vision

 آرمان ما این است که با اتکال به قدرت لایزال پروردگار و به مدد ایمان، استعداد و خلاقیت و مشارکت اعضا خود ؛

  • مرکزی سرآمد در تحقیقات نظام سلامت در سطح ایران
  • مرجعی معتبر در انتشار نتایج تحقیقات در سطح ملی و بین المللی
  • مرکزی برخوردار از بالاترین استانداردهای کیفی و کمی در تحقیقات،
  • پیشرو در تدوین و به کارگیری آخرین متدهای پژوهشی
  • برتر در انجام پژوهش های کاربردی با تأکید بر انتشار نتایج در معتبرترین نشریات بین المللی
  • گسترش تعامل با مرکز تحقیقاتی دانشگاه های معتبر جهان
  • متعهد به انجام تلاش در جهت تامین پیشرفتی که سلامت مردم را در محیطی سرشار از آرامش فراهم سازد.
  • تولید دانش و تکنولوژی جدید می نماییم تا تامین سلامت راحتتر شود.
  • ما راه حل های ابتکاری بی تفص و منطقی در تبدیل خدمات سلامت سنتی به سیستمی نوین و پیشرفته ارائه می دهیم.