طرح های ارتباط با صنعت

عناوین گرنت­ های پژوهشی اخذ شده توسط مرکز تحقیقات عوامل محیطی مؤثر بر بهداشت

ردیف

طرفین قرارداد

سال قرارداد

موضوع قرارداد

مبلغ قرارداد (میلیون ریال)

سهم دانشگاه

(میلیون ریال)

1

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکتر احسان صادقی

شرکت روزنوش ادینه

14/5/93

تولید نوشیدنی طعم دار پروبیوتیک گازدار

300

5%

15

2

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکتر پرویز محمدی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

10/11/94

امکان­سنجی ارتقاء ظرفیت تصفیه­خانه فاضلاب شهر کرمانشاه با استفاده از امواج فراصوت

80

5%

4

3

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکتر پرویز محمدی

شرکت اب و فاضلاب استان کرمانشاه

18/11/95

مطالعه و ارائه گزارش و اطلاعات پسماندهای پزشکی و وابسته

348

5%

17.5

4

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی اکبر برزگر

شرکت توزیع برق استان کرمانشاه

18/11/95

تعیین میزان آسیب­های اسکلتی-عضلانی در پرسنل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه

120

20%

24

5

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی علی الماسی

شرکت اب و فاضلاب استان کرمانشاه

24/03/96

ارزیابی کارایی گیاه نی، سوروف، لوئی، کنف و گوجه فرنگی به روش وتلند در تثبیت لجن حاصل از تصفیه­خانه فاضلاب شهرهای سرپل­هاب و کرمانشاه

304.542

5%

15.227

6

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکتر سید علیرضا موسوی

شرکت اب و فاضلاب استان کرمانشاه

24/03/96

امکان­سنجی استفاده از راکتور پیل سوختی میکروبی برای تصفیه لجن مازاد تولیدی در تصفیه­خانه فاضلاب شهر کرمانشاه و تولید همزمان الکتریسیته

339.7

5%

16.9

7

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکتر سید علیرضا موسوی

شرکت اب و فاضلاب استان کرمانشاه

23/03/96

امکان­سنجی بازیابی منعقدکننده­های موجود در لجن حاصل از فرآیند واحد کواگولاسیون-فلوکولاسیون تصفیه­خانه آب شهر کرمانشاه به منظور استفاده مجدد

270.4

5%

13.5

8

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکتر احسان صادقی

شرکت فرآورده های گوشتی آفرین باختر

03/08/96

تولید همبرگر فراسودمند

140

5%

7

9

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکتر احسان صادقی

شرکت کشت و صنعت ادینه

19/04/97

تولید دوغ گازدار و بدون گاز پروبیوتیک

120

5%

6

10

دکتر بهزاد کرمی متین

اداره سلامت میانسالان

01/11/93

بررسی اثربخشی مداخله آموزشی محیطی مبتنی بر تئوری شناختی اجتماعی با رویکرد بازاریابی اجتماعی بر استفاده از خدمات سبا و سما

523

40%

12.6

11

دکتر یحیی پاسدار

دانشگاه­های علوم پزشکی مشهد، نیشابور، کرمان، وزارت بهداشت

08/11/93

بررسی وضعیت تغذیه بیماران و وضعیت خدمات تغذیه ای ارائه شده در بیمارستان های دولتی- دانشگاهی سطح کشور

258

 

100

12

دکتر فرید نجفی

دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس

23/11/92

انتشار نتایج نیاز سنجی سلامت سالمندان در پنج استان منتخب کشور

422

 

150

13

دکتر بهروز حمزه، دکتر یحیی پاسدار، دکتر ابراهیم شکیبا، دکتر فرید نجفی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

31/03/96

پیگیری 4 ساله افراد شرکت کننده در مطالعه‌ی همگروهی جمعیتی بیماری‌های مزمن غیر واگیر در شهرستان روانسر طی سالهای 1396 تا 1399

16188

-

-

14

دکتر بهروز حمزه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

221/12/92

مطالعه ی همگروهی جمعیتی بیماریهای مزمن در شهرستان روانسر (فاز اول و دوم: پا یلوت و ثبت نام)

14970

 

8970