نقشه سایت

صفحه نخست

درباره ما

تاریخچه مرکز

ماموریت

چشم انداز

اهداف و خط مشی

اساسنامه

موافقت قطعی

اعضاء مرکز

رئیس

معاون پژوهشی

اعضای هیات موسس

اعضای هیئت علمی

تیم اجرایی

اولویت ها و گرایش های پژوهشی

شورای پژوهشی

کمیته های تخصصی

کمیته تحقیقاتی بهداشت محیط و آلاینده های محیطی

اعضاء

اولویت های پژوهشی

کمیته تحقیقاتی مدیریت و اقتصاد در نظام سلامت

اعضاء

اولویت های پژوهشی

کمیته تحقیقاتی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

اعضاء

اولویت های پژوهشی

کمیته تحقیقاتی اپیدمیولوژی و ریجستری بیماری ها

اعضاء

اولویت های پژوهشی

کمیته تحقیقاتی بهداشت حرفه ای و ایمنی

اعضاء

اولویت های پژوهشی

کمیته تحقیقاتی علوم تغذیه و صنایع غذایی

اعضاء

اولویت های پژوهشی

آرم مرکز

طرح های تحقیقاتی

خاتمه یافته

1395

1396

1397

در حال اجرا

1395

1396

1397

1398

طرح های ارتباط با صنعت

فرایند تصویب پروپوزال

فرم ها

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

مقالات مرکز

مقالات چاپ شده سال 2013

مقالات چاپ شده سال 2014

مقالات چاپ شده سال 2015

مقالات چاپ شده سال 2016

مقالات چاپ شده سال 2017

مقالات چاپ شده سال 2018

مقالات چاپ شده سال 2019

مقالات ارائه شده در همایش ها

نحوه آدرس دهی علمی مرکز در مقالات

اختراعات

کتاب ها

آزمایشگاه ها

آزمایشگاه تحقیقات پیشرفته

آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی

آزمایشگاه پسماند

آزمایشگاه آلودگی هوا

آزمایشگاه تغذیه و صنایع غذایی

آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی

افتخارات

تماس با ما

کرونا ویروس

تالار گفتگو