تلفن:  38281991-083

پست الکترونیکی:  edhrc.kums@gmail.com

آدرس: کرمانشاه - میدان ایثار - جنب بیمارستان فارابی - دانشکده بهداشت - مرکز تحقیقات عوامل محیطی تأثیر گذار بر سلامت


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۲۱