تلفن:  38262052-083

پست الکترونیکی: 

rcedh@kums.ac.ir

 آدرس:

کرمانشاه - میدان ایثار - جنب بیمارستان فارابی - دانشکده بهداشت - مرکز تحقیقات عوامل محیطی تأثیر گذار بر سلامت


تاریخ بروزرسانی : ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ ۱۲:۰۹