کتاب ها

عنوان کتاب

مولف/مولفین

Aflatoxin in Milk and Milk Products

احسان صادقی، امیر مرتضویان، نسیم خورشیدیان

Dissolved Air Flotation and Its Applications in Industry

مقداد پیرصاحب، یاسر واثقیان، مسعود مرادی

آشنایی با انواع هیدروکلوئیدها در صنایع غذایی

احسان صادقی، مریم عزیزی‌لعل‌آبادی، هلاله حجت‌انصاری

بهداشت محیط در بحران( آبرسانی و دفع فاضلاب)

سیدعلیرضا موسوی،فریده کمری

 درسنامه مهندسی بهداشت محیط ، تصفیه فاضلاب  کیومرث شرفی ،مقداد پیر صاحب ، مسعود مرادی،نظیر فتاحی
 درسنامه بهداشت محیط ، شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب  کیومرث شرفی ،مقداد پیر صاحب ، مسعود مرادی،نظیر فتاحی
 درسنامه مهندسی بهداشت محیط،کلیات بهداشت محیط  کیومرث شرفی ،مقداد پیر صاحب ، مسعود مرادی
 درسنامه مهندسی بهداشت محیط ، هیدرولیک ،مکانیک سیالات ،انتقال و توزیع آب آشامیدنی....  کیومرث شرفی ،مقداد پیر صاحب ، مسعود مرادی