شورای پژوهشی مرکز

                                                  اعضای شورای پژوهشی  عوامل محیطی موثر بر سلامت

عوامل محیطی موثر بر سلامت

ردیف

نام و نام خانوادگی عضو شورا

تلفن

آدرس پستی

رزومه

ایمیل لینک به سامانه علم سنجی

 

 

1

دکتر فرید نجفی

38281991

کرمانشاه - میدان ایثار - دانشکده بهداشت -

cv 

farid_n32@yahoo.com

2

دکتر بهزاد کرمی متین

38262052

کرمانشاه - میدان ایثار - دانشکده بهداشت. پژوهشکده سلامت

CV 

 BKM_1344@yahoo.com

3

دکتر بهروز حمزه

 

کرمانشاه - میدان ایثار - دانشکده بهداشت

CV

 behrooz.hamzeh@kums.ir

4

دکتر یحیی پاسدار

 

کرمانشاه بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره 1 دانشگاه علوم پزشکی

CV

 Yahya.pasdar@kums.ac.ir

5

دکتر امیر حسن هاشمیان

 

کرمانشاه - میدان ایثار - دانشکده بهداشت

CV

 dr.ahashemian@kums.ac.ir

6

دکتر مقداد پیرصاحب

 

کرمانشاه - میدان ایثار - دانشکده بهداشت

CV

mpirsaheb@yahoo.com 

7

دکتر یحیی صفری

 

کرمانشاه - میدان ایثار - دانشکده بهداشت

CV

y.safary@kums.ac.ir 

8

دکتر احسان صادقی

 

کرمانشاه - میدان ایثار - دانشکده تغذیه

CV

 ehsan.sadeghi59@yahoo.com

9

دکتر ستار رضایی

 

کرمانشاه - میدان ایثار - دانشکده بهداشت

CV

 satarrezaei@gmail.com

10

دکتر مسعود مرادی

38281991

کرمانشاه - میدان ایثار - دانشکده بهداشت - مرکز تحقیقات عوامل محیطی تأثیر گذار بر سلامت

CV

 mahfooz60@gmail.com

11

دکتر فریبرز امیدی

 

کرمانشاه - میدان ایثار - دانشکده بهداشت

CV

 omidifariborz@yahoo.com

12

دکتر غلامرضا عبدلی

 

کرمانشاه - میدان ایثار - دانشکده بهداشت

CV

 gh_abdoli@kumc.ac.ir

13

دکتر شاهین سلطانی

38281991

کرمانشاه - میدان ایثار - دانشکده بهداشت - مرکز تحقیقات عوامل محیطی تأثیر گذار بر سلامت

CV

 ssoltani.rmslp@gmail.com

14

دکتر نظیر فتاحی

38281991

کرمانشاه - میدان ایثار - دانشکده بهداشت - مرکز تحقیقات عوامل محیطی تأثیر گذار بر سلامت

CV

 n.fattahi@kums.ac.ir

15

دکتر روح الله حیدری

 

کرمانشاه - میدان ایثار - دانشکده بهداشت

CV

 rouhollahheydari@yahoo.com

16

دکتر شهرام اکبری

38281991

کرمانشاه - میدان ایثار - دانشکده بهداشت - مرکز تحقیقات عوامل محیطی تأثیر گذار بر سلامت

مدیر اجرایی 

sakbari000@yahoo.com