مدیر

مدیر اجرایی مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سلامت
 
 
  
 عباداله باوندپور


مدرک تحصیلی :

کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی

 

 

پست الکترونیک:
bavandpour47@yahoo.com 

شماره تماس:

083-38281991 
 

          pictuor3             

فعالیت های تحقیقاتی(cv)

cv  دکتر نجفی