معاون مرکز تحقیقات عوامل محیطی مؤثر بر سلامت
 
 
 دکتر مقداد پیرصاحب 

مدرک تحصیلی :

دکترای مهندسی بهداشت محیط 

 

 

پستالکترونیک: 
  

شماره تماس:

8264447-0831 
 

 

        
picture2             

فعالیت های تحقیقاتی(cv)

 

        


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ آذر ۱۳۹۵ ۱۴:۴۱