زمان برگزاری  ارائه دهنده
 
Causal Layered analysis.pptCausal Layered analysis.ppt

دوشنبه

93/04/01

مهدی مرادی نظر 

classification by support vector machineclassification by support vector machine

دوشنبه

94/03/18  

زهره منوچهری 
Discriminant  AnalysisDiscriminant Analysis

دوشنبه

94/03/18 

روناک سهیلی 
ghobadi.pdfPrincipal Component regression in Gene Expression data

دوشنبه

94/03/11

مریم قبادی اصل 
 
مدل سازی معادلات ساختاری  Structural Equation Modeling (SEM)مدل سازی معادلات ساختاری Structural Equation Modeling (SEM)
دوشنبه

94/03/04

مژگان گرشاسبی  
 
time seriestime series

دوشنبه

 94/02/27    

زینب مرادی نظر  
 
تحلیل خوشه ای سلسله مراتبیتحلیل خوشه ای سلسله مراتبی

دوشنبه

 94/02/21   

شرمین رحمانی  
 
روشهای تشخیص نقاط دورافتاده و موثر برای فراتحلیلروشهای تشخیص نقاط دورافتاده و موثر برای فراتحلیل

دوشنبه

 94/02/14

خدیجه نجفی  
 
بررسی گویایی جغرافیایی و کامل بودن نظام مراقبت به کمک روش مرور تحلیلی مطالعات موجودبررسی گویایی جغرافیایی و کامل بودن نظام مراقبت به کمک روش مرور تحلیلی مطالعات موجود

دوشنبه

94/02/07 

بهاره لطفی  
Relative survival Relative survival

دوشنبه

94/01/31

الهه صالح 
interaction - ameneh asadiinteraction

دوشنبه

94/01/24

آمنه اسدی

 


تاریخ بروزرسانی : ۳۱ خرداد ۱۳۹۴ ۱۴:۲۶


کارگاه ابزار سازیکارگاه ابزار سازی (شامل پاورپوینت و داده های آموزشی)