اولویت های پژوهشی گروه مهندسی بهداشت محیط

1- شناسایی آلاینده های آب، هوا و مواد غذایی موثر بر سلامت

2- شناسایی عوامل محیطی موثر بر  سرطان و ارایه راهکارهای کاهش مخاطرات

3- شناسایی عوامل محیطی موثر بر  بیماریهاي قلبی-عروقی و ارایه راهکارهای کاهش مخاطرات

4- شناسایی عوامل محیطی موثر بر  دیابت و چاقی مفرط و ارایه راهکارهای کاهش مخاطرات

5-  شناسایی سموم و متابولیتهای آنها در محیط زیست، مواد غذایی، آب آشامیدنی و فراوردهای دامی و ارایه راهکارهای کاهش مخاطرات

6-  شناسایی آنتی بیوتیکها و هورمونهای رشد در  فراوردهای دامی و ارایه راهکارهای کاهش مخاطرات

7-  شناسایی ریزگرد و تاثیر آن بر سلامت و ارایه راهکارهای کاهش مخاطرات

8-  اپیدمیولوژی محیطی مواجهه با آلاینده های محیطی

9-  انرژیهای نو و کاهش اثرات زیست محیطی و بهداشتی

10- نانوتکنولوژی و کاربرد آن در کنترل آلاینده های محیطی

11- بیوتکنولوژی و کاربرد آن در کنترل آلاینده های محیطی

 

اولویت­های پژوهشی گروه اپیدمیولوژی و آمار 

1.     مطالعات اپیدمیولوژیک، همه گیر شناسی، پیشگیری و بار بیماری های شایع منطقه مثل اعتیاد و ایدز

2.     مدل سازی آماری برای مطالعات مختلف و داده های موجود

3.     مطالعات اپیدمیولوژیک، همه­گیرشناسی، پیشگیری و بار بیماری های غیر واگیر و عوامل موثر بر آنها

4.     ارزیابی مداخلات کاهش باربیماری های غیر واگیر و پایش روند آن

5.     کنترل بیماریهای نوپدید و بازپدید

6.     مطالعات هزینه اثربخشی مداخلات بهداشتی

7.     اپیدمیولوژی و پیشگیری از سوانح، حوادث (خانگی،شغلی و جاده ای)

8.     اپیدمیولوژی، اتیولوژی و کنترل رفتارهای پرخطر در جوانان با تاکید بر آموزش و تغییر نگرش

9.     پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان و بازتوانی در سرطان

10. اصلاح و ارتقای نظام ثبت بیماری ها و مرگ با تاکید بر بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر

 

   

اولویت­های پژوهشی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

1- ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور فیزیکی (صدا، ارتعاش، روشنایی) محیط کار

2- ارزیابی و کنترل اثرات شرایط جوی محیط کار بر سلامتی کارگران صنایع

3- بررسی اثرات ناشی از مواجهه با پرتوهای خطرناک در مشاغل مختلف

4- ارزیابی شرایط ارگونومیک صنایع و سازمان های اداری

5- طراحی و ساخت محصولات ارگونومی و طراحی ایستگاه های کاری ایستاده و نشسته

6- بررسی حوادث ناشی از کار در مشاغل مختلف

7- بررسی وضعیت ایمنی و ارزیابی ریسک در صنایع

8- مطالعات اپیدمیولوژیک، همه گیر شناسی و پیشگیری از بیماریهای ناشی از کار

9- ارزیابی و کنترل آلودگی شیمیایی هوای صنایع

10- ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور شیمیایی (ذرات، حلالهای آلی فرار و غیره) محیط کار

 

اولویت­های تحقیقاتی گروه تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی

 

1-     شناسایی عوامل تغذیه پرخطر در بروز بیماری­های قلبی عروقی و تأثیر تغذیه صحیح در پیشگیری و کنترل این بیماری­ها

2-     عوامل تغذیه­ای و الگوی مصرف مواد غذایی در بروز دیابت و تغذیه صحیح در کنترل و پیشگیری از عوامل آن با توجه به عادات غذایی منطقه

3-     بررسی شیوع سوء تغذیه در کودکان در حال رشد و ارائه راهکارهای لازم جهت پیشگیری از سوء تغذیه در کودکان خانوارهای آسیب­پذیر

4-     تعیین میزان و شیوع چاقی در گروه­های مختلف سنی و جنسی و ارائه دستورالعمل تغذیه­ای و تغییرات سبک زندگی در جهت کاهش بروز اضافه وزن و چاقی در جامعه

5-     مطالعه در گروه­های آسیب­پذیر تغذیه­ای مانند مادران باردار و کودکان جهت تأمین نیازهای تغذیه­ای صحیح و پیشگیری از عوارض ناشی از سوء تغذیه در این گروه­ها

6-     بررسی شیوع کمبود میکرونوتریتها و کمبود عناصر کمیاب مانند: ( آهن، روی، سلنیوم، ید و ...) و کمبود ویتامین­ها (A,D,E,C,… ) در گروه­های آسیب­پذیر اقتصادی اجتماعی در حاشیه شهر کرمانشاه و شهرستان­های کم برخوردار

7-     تعیین شاخص تغذیه سالم (HEI) و وضعیت سبد غذایی خانوارهای استان کرمانشاه

8-     بررسی میزان آلاینده­های مواد غذایی که می­توانند خطرات بالقوه در بروز بیماری­های مختلف از جمله سرطان­ها، بیماری کبد چرب، دیابت و بیماریهای قلبی و عروقی باشند. مانند آلودگی­های شیمیایی به پسماند­های آفت­کش­ها و حشره­کش­ها و آلودگی­های قارچی مانند مایکوتوکسین­ها و نیز باقیمانده هورمون­ها و آنتی­بیوتیک­ها در مواد غذایی

9-     بررسی توان تولید انواع Functional foods در استان جهت کمک به سبد غذایی خانوار و پیشگیری از بیماری­ها 


تاریخ بروزرسانی : ۵ اسفند ۱۳۹۲ ۰۸:۴۲