تلفن:  38281991-083

پست الکترونیکی:  Enquiries.khrc@kums.ac.ir

آدرس: کرمانشاه - میدان ایثار - جنب بیمارستان فارابی - دانشکده بهداشت - مرکز تحقیقات عوامل محیطی تأثیر گذار بر سلامت


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ آذر ۱۳۹۵ ۱۵:۱۴